Poprawka z egzaminu maturalnego części pisemnej i ustnej odbędzie się 20 sierpnia br. o godz. 9: 00.
Na egzamin wymagane jest stawienie się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.


Egzaminy poprawkowe z:
j. rosyjskiego i matematyki, odbędą się 27 sierpnia br. o godz. 8:30
j. rosyjskiego zawodowego, j. obcego w reklamie, j. angielskiego, historii sztuki odbędą się 28 sierpnia br. o godz. 8:30
Egzamin kwalifikacyjny z j. hiszpańskiego odbędzie się 27 sierpnia br. o godz. 9:00